Běh na (4π±ε) km

Posted on by

Akce Běh na (4π±ε) km aktuálně z technických důvodů neprobíhá.
Doufáme ale, že bude v blízké budoucnosti obnovena


be

Běh na (4π±ε) km je orientační běh pražskou přírodou o délce přibližně 12 km. Vítání jsou nejen studenti a zaměstnanci ČVUT, ale i zájemci z ostatních vysokých škol, rodinní příslušníci a přátelé. Tato akce, kterou pořádají studenti FJFI pod záštitou Studentské unie při FJFI ČVUT v Praze, z.s., má několikaletou tradici (první ročník se uskutečnil v r. 2007), ale teprve v roce 2016 bylo rozhodnuto rozšířit událost i mimo rámec FJFI mezi nadšence jak z jiných fakult ČVUT, tak i dalších škol (např. VŠCHT či UK).
Běh mívá dvě obtížnostní kategorie, aby se i fyzicky méně zdatní jedinci mohli beze studu účastnit a přesvědčit se, že “pražská příroda” není oxymoron.
Po trase je rozmístěno několik checkpointů, na kterých účastníci musí prokázat svůj důvtip, kondici a v neposlední řadě i nějaké ty vědomosti.