Buřty, lasery, atomy

Večer vědců nazvaný Buřty, lasery, atomy – megaperspektiva v nanosvětě

burtlaser

KDY? 10. května 2018, od 17:30 do??:??

KDE? Fyzikální ústav AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha 6

Zažijte večer vzrušující praktické fyziky až na dřeň hmoty bez sáhodlouhých odborných přednášek, zato se spoustou experimentů odhalujících krásy nanosvěta. Čtyři hodiny, které mohou nasměrovat vaši budoucnost.

Ve Fyzikálním ústavu (FZÚ) uvidíte nejen špičkové vědecké přístroje, ale hlavně se dozvíte a vyzkoušíte si, jak se s nimi doopravdy pracuje a co a proč se s nimi zkoumá. Čeká vás opravdová věda – měření se skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM), mikroskopem atomárních sil (AFM), Ramanovým spektrometrem a lasery. Pomocí praktických experimentů odhalíte mikrostrukturu, chemické složení a elektrické vlastnosti fotonických krystalů, nanodiamantů coby nadějných biosenzorů, či křemíkových nanodrátků a perovskitů pro účinnější fotovoltaické systémy.

V závěru večera zjistíte, že bez těchto materiálů už dále nemůžete být. Představíme vám proto i možnosti dlouhodobé spolupráce s FZÚ (bakalářské, diplomové a doktorské práce v oblasti nanovědy a perspektivní pracovní místa).

Program se skládá ze čtyř přibližně 40 minutových bloků věnovaných fyzice vědecké, které doplní v přestávkových blocích fyzika nevážná (ale neméně zábavná :), a to zejména pokusy s tekutým dusíkem (uděláme si zmrzlinu), fascinující fyzikální barvy a hlavně diskuze nad čímkoli zajímavým, případně i nezajímavým. Akce je určena studentům VŠ fyzikálního a technického zaměření. Pokud počasí dovolí, opečeme si ke společnému bádání špekáčky. Pokud bude počasí proti, budou utopenci.

Přijďte nejlépe i s doprovodem.

Pokud se plánujete zúčastnit, napište nám prosím na: ledinsky@fzu.cz