Jaderná drakiáda

Posted on by
drakiada
Jaderná drakiádá se od ostatních drakiád nijak neliší – je to drakiáda se vším všudy, co k tomu patří. S draky létajícími na dlouhých šnůrách ve výškách, o kterých se mnohým ptákům ani nesní, s draky létajícími na krátkých šnůrách, jejichž majitelé zuřivě pobíhají sem a tam, jen aby jejich drak zůstal alespoň pár centrimetrů nad zemí, s draky nelétajícími vůbec, ať se majitel snaží, jak chce. S rozmáčenými botami z mokré trávy, s kilometry provázku, zkřehlýma rukama, s podzimním větrem, sluncem, mraky a deštěm. Prostě drakiáda, jak má být.
Od ostatních se ta Jaderná draikády liší snad jen tím, že je na ní větší procento vlastnoručně vyrobených draků roztodivných tvarů a útvarů (převážně jaderně inspirovaných), než na běžných drakiádách. Liší se také tím, že se soutěží o hlavní – putovní – cenu. Tou je naprosto úžasný Drak jaderný putovní. Šťastný výherce se rovněž zapíše na listinu vítězů Jaderných drakiád, která zároveň slouží jako certifikát opravňující jej k ročnímu opatrování Putovního draka.
Všichni, kdo s námi přijdou pouštět draky, si užijí spoustu legrace. Nostalgicky zavzpomínají na dny svého dětství a mnohdy zjistí, že draci létají téměř sami, a že občas dá práci je udržet. Také se stane, že musí zapojit svůj technický talent při sundavání některých zbloudilých draků z drátů vysokého napětí nebo z trolejí, o které v Praze není nouze. Na závěr se vyhlásí vítěz, zbaští se všechny nehlavní ceny a jde se na čaj, ohřát nejen zmrzlé ruce…