Víkendovka

Posted on by

vikendovka

Víkendovka je první studentská akce, které se novopečený student FJFI zúčastní. Jak už název napovídá, víkend před začátkem nového semestru se nováčci sejdou na Palackého náměstí, kde na ně čekají starší studenti s nachystanou bojovkou po Praze. Akce je zakončena na Strahově, kde jsou uchystaní špekáčci a pitný režim.

Druhý den je zpravidla věnován nějakému výletu – například do Národního technického muzea nebo do Zoo.

Je to jedinečná příležitost poznat nejen své budoucí spolužáky, ale i starší studenty a navázat nová přátelství. Bez nadsázky se dá říct, že to je akce, kterou si budete pamatovat celý život.