Zlatá křída

Posted on by

Zlatá křída je ocenění, které dvakrát ročně uděluje Studentská unie při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a předává děkan fakulty vyučujícím na základě výsledků v Anketě hodnocení výuky FJFI. Cílem ceny je zkvalitnění výuky na FJFI a zvýšení účasti studentů na vyplňování Ankety.


Akce Zlatá křída aktuálně z technických důvodů neprobíhá.
Doufáme ale, že bude v blízké budoucnosti obnovena


Statut ceny Zlatá křídla platný od 4.1.2017

Seznam oceněných

2018/2019


2017/2018


2016/2017


2015/2016


2014/2015


2013/2014


2012/2013